Kypsyysnäyte: mediatiedote

Tänään oli opinnäytetyöhöni kuuluvan kypsyysnäytteen anto. Tarkoituksena oli kirjoittaa mediatiedote työstä. Taas yksi etappi saavutettu. Sunnuntaina on työn lopullinen palautus. Kohta kohta..!

 

lainausmerkit-yhdet

Videoiden räjähdysmäisen suosion takana

Sosiaalisen median eli somen trendit määräävät, mitä tehdään nykypäivän digitaalisessa markkinoinnissa. Videoiden aikakausi on ottanut kunnolla tuulta alleen Suomessa jo vuoden 2015 jälkeen ja erilaiset videosisällöt valtaavat sosiaalisen median kanavien aikajanat. Videoissa nykyään nähdään muun muassa mitä suloisempia eläimiä, maailmanlaajuisia haasteita (esimerkkinä viimeisin ”Mannequin Challange”), elämästään ja arjestaan kertovat vaikuttajat eli videobloggaajat ja muita mitä mielikuvituksellisimpia sisältöjä. Videoita löytyy jokaisen somettajan aikajanoista, ja nämä joko ihastuttavat tai vihastuttavat. Nykypäivän markkinoijat kilpailevat omilla videosisällöillään somettajien huomiosta, mutta mikä lopulta määrää katsooko somettaja sen vai liu’uttaako hän videon kylmän viileästi pois aikajanastaan ja suuntaa katseensa kohti seuraavaa.

Kuluttajien tunteet määräävät sisällön

Helmikuussa 2017 julkaistavat tutkimukset kertovat jälleen uutta tietoa siitä, mitä kuuluu digitaalisen markkinoinnin saralla. Tutkimukset ovat eri opiskelijoiden opinnäytetöitä, jotka on toteutettu osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kurio Oy:n Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus -hanketta. Hankkeen ja tutkimusten tavoitteena on saada syvällinen ymmärrys kuluttajakäyttäytymisestä digitalisaation saralla sekä luoda arvokasta tietoa, jota yritykset ja markkinoivat voivat lopulta hyödyntää omissa markkinointistrategioissaan. Yksi hankkeeseen osallistujista oli Annika Packalén, joka otti tavoitteeksi tutkia ajankohtaista ja polttavaa aihetta videoiden vaikutuksesta kuluttajissa.

Packalénin toteuttamassa opinnäytetyössä, ”Video somen polttopisteessä – miten ihmiset suhtautuvat somepalveluiden suosimaan videosisältöön ”, tutkittiin kuluttajia ja heidän suhtautumista eri videosisältöjä kohtaan. Tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat kokevat videomuotoisen kerronnan kiinnostavaksi ja video ilmiönä on vastaanotettu positiivisella tavalla. Videot koetaan helppokäyttöisiksi ja teknologia on tehnyt videoiden käytöstä ja niiden editoinnista entistä helpompaa. Videoiden suosiosta huolimatta, kuluttajat ovat entistä kriittisempiä ja kokevat, että videosisältöjen tekijöiden täytyy ansaita heidän aikansa ja huomionsa. Videoilta toivotaan enemmän niin kutsuttuja ”videon keinoja”, visuaalisuutta, laatua sekä innovatiivisuutta. Kuluttajat tunnustivat, että päällimmäisin syy videoiden katsomiselle on tunteiden herättäminen. He haluavat vaikuttua. Kuluttajat ovat sisäistäneet videon käytön, mutta kokevat he kuitenkin kynnykseksi itse tuottaa erilaisia videosisältöjä. Totuus on se, että Suomen mittakaavassa trendit omaksutaan nopeasti, mutta loppujen lopuksi se vie kuitenkin aikaa. Tarvittava aika omaksumiseen täytyy myös antaa kuluttajille, jotta videoiden täysi potentiaali saavutettaisiin.

Tähän mielenkiintoiseen tutkimukseen ja moneen muuhun Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus – hankkeen tutkimukseen voit tutustua hankkeen omilta sivuilta osoitteesta: http://www.kuluttajakäyttäytymisendigitaalisuus.fi/

Lisätietoja ”Video somen polttopisteessä” – tutkimuksesta:
Annika Packalén
packalenan@gmail.com
+358 40 8357327

lainausmerkit-yhdet

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s